Webbsidor

Användarvänliga, optimerade, tillgänglighetsanpassade med hög säkerhet
- webadmin för dig som värdesätter kvalitet på webben

Vill du ha moderna webbsidor som är lätta att uppdatera och utveckla?

WebAdmin är rätt verktyg för den som vill ha modern webbteknik kombinerad med användarvänlighet.

Vi skräddarsyr webbsidorna efter dina behov och tillsammans kan vi utveckla det system du behöver.  

WebAdmin anpassas och växer med ert företag och är det ultimata CMS publiceringsverktyget vare sig det gäller en enkel webbsida eller en teknisk helhetslösning inklusive flera av våra produkter exempelvis webbshop, bokningsprogram, intranät eller extranät. 

hal gatewood tZc3vjPCk Q unsplash
Optimerade webbsidor som är användarvänliga

En webbsida bör vara bra optimerad inte bara för sökmotorer utan även med tanke på användarvänligheten. Om en webbsida laddar långsamt, är svårnavigerad eller har ologiskt uppbyggda sidor kan det göra att användarna blir frustrerade och väljer att lämna webbsidan. Däremot kan en webbsida som är bra optimerad ge användarna en positiv upplevelse och få dem att stanna kvar längre på sidan.

En optimerad webbsida ökar också besökarantalet. När en webbsida rankas högre i sökmotorernas resultat ökar chansen att användare hittar och besöker webbsidan. Detta eftersom den uppfyller de tekniska kraven som sökmotorerna har och innehåller relevant och användbart innehåll.

Vill du veta mer om hur vi gör för att optimera webbsidorna?

accessibility
Tillgängliga digitala tjänster, varför är det viktigt?

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft 2019. Syftet med lagen är att förbättra allas möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Det är viktigt att alla kan ta del av den information du har på din webbplats eller kunna köpa dina produkter i din webshop.  

 

Våra webbsidor är inkluderande

En webbsida som är tillgänglighetsanpassad säkerställer att alla användare, oavsett deras förmågor eller tekniska utrustning, kan använda och interagera med webbplatsen på ett effektivt sätt. Det handlar om att skapa digitala miljöer som är lättillgängliga och användbara för alla.

Vi designar och utvecklar våra webbsidor på ett sätt som tar hänsyn till många olika behov. I webadmin finns fält där du kan mata in alternativa texter som används av skärmläsare. Vi skapar tydliga och enkla rubriker och länkar för att underlätta navigeringen på sidan. Det är också viktigt att säkerställa att färgkontrasterna är tillräckliga. Vi ser till att detta är i skick på din webbsida.

Då vi bygger tillgängliga webbsidor åt våra kunder når de en bredare publik vilket betyder att de ökar de sitt potentiella kundunderlag och förbättrar användarupplevelsen för alla. Genom att följa internationella riktlinjer för tillgänglighet, som WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), kan vi bygga en mer inkluderande digital värld där ingen lämnas utanför på grund av tekniska hinder. Vi bygger våra webbsidor på nivå AA enligt WCAG 2.1. Vid behov även AAA. 

preformance
Det finns flera viktiga skäl till varför en webbsida bör ha snabb laddningstid:
  1. Förbättrad användarupplevelse: En snabb laddningstid innebär att besökarna på din webbsida kan få tillgång till innehållet på ett snabbt och smidigt sätt. Om det tar för lång tid för sidan att laddas kan besökarna bli uttråkade och tappa intresset, vilket kan leda till att de lämnar sidan och söker efter information någon annanstans. Detta kan påverka din webbsidas besökare, engagemang och till och med din konverteringsgrad.

  2. Bättre sökmotoroptimering: Sökmotorer, såsom Google, värderar snabba laddningstider högt, eftersom det är en viktig faktor som påverkar användarupplevelsen. Om din webbsida har en långsam laddningstid kan det påverka din sökmotoroptimering negativt och leda till att din webbsida hamnar längre ner i sökresultaten.

  3. Ökad konverteringsgrad: En snabbt laddad webbsida kan ha en positiv inverkan på din webbsidas konverteringsgrad. Besökare som upplever en snabb och smidig upplevelse på din webbsida är mer benägna att genomföra de handlingar du vill att de ska göra, såsom att fylla i ett formulär, köpa en produkt eller begära en offert.

  4. Ökad användning av mobila enheter: Mobilanvändningen ökar ständigt, då är det viktigare än någonsin att ha en snabbt laddad webbsida. Mobila användare förväntar sig att webbsidor ska ladda snabbt och om de inte gör det, är de mer benägna att lämna sidan och söka efter information någon annanstans.
Sociala medier kan inte ersätta ett företags webbsida

Sociala medier kan aldrig ersätta ett företags webbsida. Sociala medier är ett mycket bra verktyg för att nå ut till en stor publik och att interagera med kunderna, men det finns ändå begränsningar i vad du kan göra på sociala medier.

En webbsida ökar er trovärdighet, den ger ofta kunderna ett första intryck av företaget och där ska det finnas möjlighet att få mer information och att få kontakt med er. 

En webbsida ger dig möjlighet att presentera din verksamhet eller dina idéer på ett mycket mer detaljerat sätt och du har full kontroll över innehållet och hur det presenteras.

Men det viktigaste av allt är ändå att ditt företag ska hittas bland sökresultaten på webben. En bra optimerad webbsida är ett viktigt verktyg för att få en högre ranking i sökmotorer, vilket i sin tur bidrar till att öka synligheten för din verksamhet och dina idéer.

Låt oss hjälpa dig nå första platsen på Google. 

 

Vill du veta mer om våra webbsidor och WebAdmin?

Karl-Johan Smeds
Verkställande direktör
kalle
Kontakta
Tina Storsjö
Projektledare
tina
Kontakta