Dataskydds­beskrivning

Integritetspolicy - Vi värnar om din personliga integritet

Oy Creamarketing AB (i fortsättningen Creamarketing) värnar om din integritet.  Här informerar vi dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Creamarketing, med FO-nummer 1490100-2, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress info@creamarketing.com eller ringa oss på 010 421 8860 

Vi behandlar dina personuppgifter för att:
Kunna svara på din kontakbegäran. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn/Företag
E-postadress

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas endast av oss på Creamarketing.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES? 
Vi delar inte dina uppgifter utanför EU/EES. 

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter? 
Du har i enlighet med dataskyddslagstiftningen viss rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att återkalla hela eller en del av samtycket till behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringsändamål, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Du har rätt att välja att inte ta emot nyhetsbrev och att när som helst avsluta prenumeration av nyhetsbrev.
Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte och hur länge personuppgifterna sparas. Du kan också få en kopia på de personuppgifter som behandlas av oss.
Du har rätt att rätta eventuella felaktiga personuppgifter och komplettera ofullständiga personuppgifter.
Du har rätt att begära att Creamarketing raderar dina personuppgifter under förutsättning att personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in för och förutsatt att det inte föreligger annan rättslig grund att spara dem.
Du har rätt att klaga till behörig tillsynsmöjlighet (https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner). Klagomål lämnas till det land inom EU/EES där du bor, jobbar eller där en överträdelse ägt rum.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs för att fullgöra våra plikter i förhållande till dig som kund. Uppgifterna används inte till andra ändamål än ovannämnda. 

Frågor?
Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha information om de skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss per e-post info@creamarketing.com eller telefon +358 010 421 8860