Intra/Extranet

Intranet tai extranet voi olla tehokas työkalu yrityksellesi. Riippumaatta jos kyseessä on sisäiseen käyttöön tarkoitettu alusta työntekijöille tai ulkopuolinen portaali yhteystyökumppaneille ja/tai asiakkaille.

Maksimoi yhteystyötä ja tehokkuutta yrityksessäsi Intra-/Extranet järjestelmällä

Intra- tai extranet voi olla arvokas hyödyke yrityksellesi, on se sitten sisäiseen käyttöön työntekijöille tai ulkopuolisille yhteystyökumppaneille tai asikkaille.

Intranet/Extranet voi olla arovkas hyödyke organisaatioille jotka haluavat parantaa yhteystyöä, tehokkuutta ja tiedonhallintaa. Se luo keskitetyn alustan viestinnälle, yhteistyölle ja tiedon jakamiselle, joka parantaa tehokkuutta ja lopputulosta.

Useampi syy harkita intra-/extranetin käyttöönottoa:
  1. Tehokkaampaa viestintää: Intra/Extranet toimii keskitettynä alustana työtekijöille, yhteystyökumppaneille ja asiakkaille jotta pystyy kommunikoimaan ja jakamaan tietoa nopeasti ja tehokkaasti. Tämä helpottaa kommunikointia, pienentää sähköpostin määrää ja luo selkeän järjestelmäisen kanavan jota kautta pystyy jakamaan ja vastaanottamaan tärkeää tietoa.

  2. Yhteystyö ja tiedon jakaminen: Käyttämällä intra-/extranettiä edistää yhteistyötä ja tiedonsiirtoa organisaatiossa. Tämä mahdollistaa yksinkertaisen pääsyn tiedostoihin, projektitietoihin ja sisäisiin resursseihin, joka säästää aikaa ja tekee työstä tehokkaampaa. Työntekijät pystyvät jakamaan osaamistaan, esittää kysymyksiä ja pääsee tarvittavaan tietoon, joka parantaa tehokkuutta ja päätöksentekoa.

  3. Turvallinen tietojenkäsittely: Intra-/extranetti on hallittu ympäristö jossa voi käsitellä arkaluontaisia tietoja. Järjestelmähaltija pystyy asettamaan oikeuksia ja pääsyn tietylle käytäjälle tai käyttäjäryhmälle, joka mahdollistaa korkeamman turvallisuustason ja suojaa yrityksen arkaluontoista tietoa.

  4. Vahvistaa asiakassuhteita ja yhteistyötä: Käyttämällä extranettiä pystyt tarjoamaan asiakkaillesi keskitetytn paikan josta asiakas löytää ajankohtaisen tiedon. Tämä mahdollistaa lähemmän ja tehokkaamman yhteystyön asiakkaiden kanssa, joka luo heille tuneen luottamuksesta ja ammattimaisuudesta.