Skapa en hemsida med WebAdmin 5

WebAdmin är ett webbaserat uppdateringsverktyg som lämpar sig för såväl större som mindre organisationer. Vi har utvecklat två versioner av verktyget; WebAdmin Pro och WebAdmin Lite.

En av WebAdmins definitiva styrkor är verktygets användarvänlighet. Det är mycket enkelt att både redigera och publicera material på sin webbplats med verktyget. Är du nyfiken på vad WebAdmin 5 har för finesser och funktioner? Klicka här för en mer detaljerad lista på funktioner.


WebAdmin 5 egenskaper

Med WebAdmin verktyget kan du redigera innehållet på din webbplats från vilken dator som helst bara den har internetuppkoppling. Programmet är plattformsoberoende och kräver ingen installation. Det behövs inte heller några programmeringskunskaper för att skapa, utveckla och redigera hemsidor i WebAdmin. Med hjälp av verktygets egenskaper kommer du att lyckas med din webbplats. 

Plattformsoberoende

WebAdmin programmet är plattformsoberoende och körs i webbrowsern. Informationen lagras på Creamarketings server och allt detta innebär att det inte krävs någon separat installation av programmet på datorn. WebAdmin fungerar såväl i operativsystemet Mac, Linux som Windows. Du har därför möjlihet att använda WebAdmin var och när som helst.

Sökmotorvänlig

Sökmotoroptimering har aldrig varit enklare. WebAdmin skapar automatisk sökmotorvänligt innehåll (kod) och sökmotorvänliga URL-adresser. Varje enskild sida har ett eget fält dit man snabbt och enkelt kan mata in metatags för sökmotorn. Sidor skapade med WebAdmin fungerar extra bra med Googles sökmotor.


Olika roller

Det går lätt att lägga till och ta bort användare av verktyget samt tilldela dessa olika roller och dela in dem i användargrupper. Rollerna och grupperna kan sen tilldelas olika rättigheter och åtkomst på hemsidan. I WebAdmin Pro finns det ingen begränsning på antalet användare och skräddarsydda roller.

Innehållshantering

WebAdmin följer WYSIWYG principen (Vad du ser är vad du får), där design och innehåll har separerats för att göra allt mycket enklare för användaren.Visuellt påminner verktygsfältet för hemsidornas innehåll mycket om ordbehandlingsprogram. Det är enkelt att redigera och lägga till nytt innehåll på hemsidan. Utan att behöva röra själva HTML-koden kan man bl.a. snabbt och enkelt lägga till flash, youtube-videor och länkar till hemsidor, e-mailar och filer. Man kan även klippa och klistra in material från olika källor.

Innehållet kan struktureras upp med hjälp av WebAdmins enkla tabellfunktion där man genom -/+ lätt kan lägga till och ta bort kolumner och rader samt ändra tabellens storlek genom att dra i kanterna.

Webadmin toolbarWebAdmin 5 tabellverktyg
Webadmin toolbar

WebAdmin 5 verktygsfält

Versionshantering

WebAdmin 5 sparar både publicerade och opublicerade versioner av dina sidor. Genom en enkel knapptrycktning i sidversionshistoriken kan du se och återställa en gammal version av sidan. Du kan även jämföra två versioner med varandra. (Gäller bara WebAdmin Pro).

Fil & Bildarkiv

I WebAdmin finns alltid ett eget fil och bildarkiv dit man kan ladda upp de bilder och filer man vill använda sig av på sin hemsida. Man kan ladda upp flera bilder på en gång till arkivet eller snabbladda en bild samtidigt som man placerar den på sin sida. Fil och bildarkivet är lätt överskådligt och filerna kan arrangeras genom "dra och släpp" funktionen. De kan också placeras i egna mappar.

 

Trädstruktur

Alla sidor som skapas placeras i ett innehållsträd för att ge användaren en bra översikt över webbsidans innehåll. Trädstrukturen följer samma logik som mapparna i Microsoft Windows utrforskaren. Varje sida underordnas en annan sida eller innehållsroten. Det är lätt att flytta på sidorna genom att klicka på sidan, dra den och släppa den dit man vill ha den (s.k. drag and drop funktion).

Tilläggsmoduler

Finns det funktioner som du saknar kan vi alltid skapa dem. Vi har redan utvecklat ett tiotals olika lättanvända och populära tilläggsmoduler så som: nyhetsspalter, bildgalleri, slideshow, produktkatalog, formulärverktyg m.m. Läs mera på sidan för WebAdmin moduler.


Vad har förbättrats i version 5 ?

Den första versionen av WebAdmin Pro lanserade vi redan 2003 och hösten 2012 kunde vi erbjuda våra kunder den femte versionen av vårt omtyckta uppdateringsverktyg. Under åren har flertalet större och medelstora organisationer förlitat sig till WebAdmin Pro för webbpublicering. Responsen från användarna har varit mycket positiv och det har gett oss mersmak för att fortsätta utvecklingen.

I den femte versionen har vi förbättrat många av funktionerna och även kompletterat med nya. Nedan en kort lista på några av de viktigaste förbättringarna som gjorts:

1. Förbättrad användarvänlighet

- Inbyggd AJAX-funktionalitet, t.ex. dra och släppa sidor i trädstrukturen för att sortera dem.
- Via en utkast-version fås en komplett förhandsgranskning av hela webbsidan utan publicering.

2. Mer användarvänlig fil- och bildhantering

- Du kan ladda upp flera filer/bilder samtidigt, och lätt justera storleken på bilderna.

3. Rensa bort oanvända bilder

- Vi har gjort det lättare att se vilka bilder som används och vilka som kunde raderas genom att lista oanvända bilder och deras plats i systemet.

4. Förbättrad sökfunktionalitet

- Innehållet på alla html-sidor är direkt sökbart eftersom informationen sparas direkt i databasen och inte i filer.

5. Snabbare redigering

- Väl inloggad i verktyget kan du snabbt redigera innehållet direkt på webbsidan ("quick-edit").


CMS publiceringsverktyg - Vad är det?

Ett publiceringsverktyg eller CMS (förkortning för Content Management System) är ett program som ofta används av företag och organisationer för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna hantera innehållet på deras hemsidor / webbplatser. CMS verktyget skapades för att förenkla utvecklingen av webbplatser genom att skapa en arbetstruktur där innehåll och design separerades. Innan det blev vanligt att använda webbpubliceringsverktyg skapade man HTML-sidor manuellt och laddade upp dem till en webbserver, vilket krävde specialkunskap och gott med tid. I ett bra CMS verktyg behöver användaren inte alls röra HTML koden, utan uppdaterar hemsidan genom att använda sig av "What You See Is What You Get" en så kallad WYSIWYG-redigering.